אובדן כושר עבודה

 

מצב של אובדן כושר עבודה יכול להיגרם כתוצאה מתאונה או מחלה, ויכול להיות זמני או קבוע. כמעט תמיד נלווית לאובדן היכולת לעבוד גם פגיעה כלכלית, בגלל הירידה ביכולת לייצר הכנסה, וגם בגלל עלויות נוספות שנגזרות פעמים רבות מהמצב הבריאותי החדש.
המשמעות הכספית של אובדן כושר עבודה שנמשך לאורך זמן, עלולה להיות משמעותית מאוד.
החישוב הוא פשוט - קחו את הכנסתכם השנתית, הכפילו אותה במספר השנים שיש לכם עד ליציאה לפנסיה, והוסיפו לכך את הפגיעה בקצבת הפנסיה הצפויה לכם לכל החיים (בגלל הפסקת ההפקדות בזמן שלא תעבדו).
במקרים רבים הסכום שתקבלו יגיע למיליוני שקלים, דבר שעלול לגרום לפגיעה כלכלית משמעותית מאוד לכם ולמשפחתכם.
זו הסיבה שחשוב מאוד לוודא שיש לכם כיסוי ביטוחי מספיק מפני הסיכון הזה.
הפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה משולם כקיצבה חודשית, עד שחל שיפור במצב הבריאותי או עד גיל פרישה (הגיל המדוייק משתנה בין הפוליסות השונות), וברוב הפוליסות תפקיד עבורנו חברת הביטוח בזמן הזכאות גם את הכספים הנדרשים להמשך החיסכון הפנסיוני.
גובה הקיצבה המקסימלי יעמוד על הסכום הנמוך מבין שני מספרים: 75% מההכנסה ב-12 החודשים שקדמו למקרה הביטוח, או סכום הקיצבה המופיע בפוליסה.
חשוב לדעת - על פי חוק, גם למי שיש מספר פוליסות של אובדן כושר עבודה, לא ניתן לקבל פיצוי הגבוה מ-75% מההכנסה.