ביטוח דירה

על ביתנו אנו מחוייבים להגן ולשמור ולשם כך נועד ביטוח הדירה .

הבית הוא הרכוש היקר ביותר עבורך ובחובו נשמרים אוצרות קרובים, כסף רב ורכוש .

מומלץ לרכוש ביטוח דירה ולתת ערך עליון בחשיבותו .

ביטוח הדירה נותן כיסוי ביטוחי חלילה במקרה של אש, התפוצצות , שריפה ,פריצה,  גניבה , נזק בזדון .

נזק כלפי צד שלישי, אחריות עובדי משק הבית  , נזקי טבע , רעידת אדמה , נזקי צנרת וכו' .

כל הנזקים הנ"ל יכולים לפגוע  בדירתך ולרכושך .

ללא ביטוח דירה - הנכס היקר ביותר שלכם יכול להיפגע ולעיתים להשאיר אתכם ללא קורת גג

ובנוסף ולהתמודד עם קושי כלכלי רב .

כיסוי רעידת אדמה :

כידוע, מדינת ישראל שוכנת על השבר הסורי-אפריקני, אזור רגיש מאוד מבחינת פעילות סייסמית, אשר ידע כבר מספר רעידות אדמה קטלניות בהיסטוריה. כל המומחים בתחום מתריעים שוב ושוב מפני רעידת אדמה חמורה הצפויה להתרחש באזור בעתיד הלא רחוק, ויש  להיערך לכך בהתאם.

להבדיל מנזקי מלחמה, מדינת ישראל אינה מחויבת לפצות את אזרחיה על נזקי רעידת אדמה. אומנם, הסבירות לרעידת אדמה קטלנית נמוכים, אבל הנזקים הפוטנציאליים שלה יכולים להיות עצומים. כאן נכנס לתמונה ביטוח מפני רעידות אדמה, אשר מגיע כהרחבה לביטוח הדירה הסטנדרטי.

תמורת הכיסוי הזה נדרש המבוטח לשלם פרמיה נוספת, המחושבת בהתאם לגובה ההשתתפות העצמית אותה הוא בוחר.

ביטוח ערך קרקע

ביטוח הדירה שאנו רוכשים מכסה אותנו כנגד נזקים שנגרמו למבנה ו/או התכולה, בכפוף לכיסוי שרכשנו ובכפוף לסכומי הביטוח שנקבעו במעמדת רכישת הביטוח.
ביטוח מבנה סטנדרטי מכסה את עלות הקמת המבנה מחדש, אולם אינו מכסה את ערך הקרקע שנשאר בבעלות בעל הנכס. כאשר מדובר בבית פרטי המקרה הוא פשוט, שכן בעל הנכס הינו אדון לעצמו. כאשר מדובר בבית משותף, אנו כבר לא אדונים לעצמנו, שכן אנו חולקים את הקרקע עם דיירים נוספים, ועל כן חשופים לפגיעה כלכלית מהותית.
ניקח לדוגמא מקרה קיצון שבו רעידת אדמה הסבה נזקים כבדים לבניין מגורים עד כדי הריסתו וצורך בהקמתו מחדש. במצב בו לא כל דירות הבניין היו מבוטחות, סביר כי לאותם דיירים שלא ביטחו את דירתם לא תהיה האפשרות הכלכלית במימון עלויות הקמת מבנה הבניין מחדש.
כיסוי ערך קרקע יעניק לדיירים שכן ביטחו את דירתם וקנו כיסוי זה, בשווי היחסי של הקרקע עליה משתרעת דירתו. הווה אומר, המבוטח יזכה לקבל את ההפרש המתקבל מהפחתת סכום ביטוח מבנה הדירה משווי השוק שלה. במילים אחרות, המבוטח מקבל אופציה למימון דירה חלופית בשווי שוק דומה לשווי דירתו שניזוקה ..
*

ביטוח מבנה - האותיות הקטנות

בזמן רכישת פוליסת ביטוח מבנה, חשוב להבחין בין שני מצבים שונים:

ביטוח חסר – ביטוח חסר הוא מצב שבו חברת הביטוח לא תשלם פיצוי העולה על סכום הפרמיה ששילמו המבוטחים. מי שמבטח
את רכושו בפחות מכפי ערכו לא יזכה לעולם במלוא הנזק.
ביטוח יתר – בביטוח יתר סכום הביטוח גבוה מערך השוק של החפץ המבוטח.
ככלל, קיימות שתי שיטות פיצוי נזקים:

שיטת השיפוי – שיפוי הוא החזר כספי במקרה של נזק לדירה או אובדן כלשהו.
שיטת הפיצוי - שיטה הנחשבת יקרה יותר, בה חברת הביטוח מזכה את הלקוח ברכוש "חדש תמורת הישן". לדוגמה: דוד מים חדש במקום זה שניזוק.