ביטוח סיעודי

ביטוח סיעוד:

ביטוח סיעודי נועד לתת מענה לאדם שבעקבות מצבו הבריאותי זקוק לשירותי סיעוד כדי לבצע פעולות יומיומיות. שירותי סיעוד עולים כסף ומטרת הביטוח לכסות את העלויות האלה,ביטוח סיעודי מבוסס בעיקרו על פיצוי כספי חודשי, ללא תלות במצבו הכלכלי של האדם.

המקרה יוגדר כאחד משני האירועים הבאים לפחות:

1.מצב בריאותי ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי,

הביטוח מיועד לאדם שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעילותיו הבסיסיות והיומיומיות( לפחות 50% מהפעולה) כמו לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט,להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וניידות,

2.מצב בריאותי ותפקוד ירודים עקב תשישות נפש שנקבע על ידי רופא מומחה, פגיעה בפעילותו של המבוטח, ביכולתו האינטלקטואלית, ביכולת שיפוט שלו, בירידה בזיכרון לטווח קצר או ארוך כמו מחלת האלצהיימר.