ביטוח קבלנים

כקבלן הינך כפוף להתחייבות וזמני עבודה לסיום פרוייקטים .

לצערנו, לעיתים אנו נתקלים בבעיות לא צפויות המתרחשות לעיתים, כגון

אי עמידה בזמנים , פגיעה גופנית בעובד, חוסר יציבות כלכלית , מחסור בכוח אדם וכו' .

באתר בנייה אתה נוטל אחריות פלילית, וסיכונים רבים להתרחשות תאונה או פגיעה בצד שלישי .ועל רקע הדברים הנ"ל ברורה החשיבות לערוך ביטוח עבודות קבלניות .

ביטוח עבודות קבלניות מיועד לכסות עבודות תשתית ובניה כגון: הקמת בניינים,כבישים,גשרים וכד'.

ביטוח עבודות בהקמה -  מיועד לכסות הקמה של ציוד לרבות ציוד תעשיתי כגון: הקמת פסי יצור וכד'.

ניתן לבצע את הביטוח עבור כל פרויקט בנפרד או במסגרת פוליסה הצהרתית אשר תיתן כיסוי לכל העבודות אותן יבצע המבוטח במשך תקופת הביטוח ועליהן יצהיר המבוטח בכל פעם שייצטרך להיכנס לכיסוי  - פוליסה פתוחה .

הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס כל-הסיכונים, הפוליסות המקובלות כוללות:

כיסוי לרכוש = שווי פרויקט

כיסוי בגין אחריות המבוטח לנזק שיגרם לצד שלישי

כיסוי בגין אחריות המבוטח כלפי עובדים המועסקים על ידו בפרויקט.

הניסיון העשיר שנצבר בסוכנות "רוזי ביטוחים", וההתמחות בתחום זה , מקנים לנו את ההבנה לעומק בסוג הפרויקט הדרוש, וכמו כן, ליווי מקצועי לאורך כל תקופת הפרויקט ולאחריו.  ,בפוליסה של הסוכנות , אנו משכללים את כל הכיסויים הדרושים ותופרים חליפה מדוייקת לסוג הפרויקט .