ביטוח רכב

בביטוח רכב קיימים 3 סוגים של ביטוח :
1. ביטוח חובה
2. ביטוח מקיף
3. ביטוח צד שלישי ( צד ג’ )

בנוסף, ניתן לרכוש הרחבות ושירותים לביטוח רכב אשר יתנו לכם כיסוי מורחב.
אנו, ברוזי ביטוחים עוסקים בביטוח רכב על בסיס רובד ראשוני.
הסוכנות הוקמה לראשונה על מנת לספק ביטוח רכב ורק לאחר מכן התפתחה לביטוחים נוספים.
לכן, מאחר והצוות הוא בין חלוצי ענף ביטוחי הרכב, לאור הידע הרחב ברשותנו, אנו מכירים כיסויים יחודיים המעניקים שקט וסדר בקרות מקרה אירוע ביטוחי, ומרכיבים כל סעיף בפוליסה ובכך למעשה, מעניקים מעטפת נכונה עבור כל לקוח .
להלן הכיסוי הביטוח:
ביטוח חובה :
כשמו כן הוא - ביטוח חובה! הוראות החוק מחייבות בביטוח זה.
על הנוסע לבטח את רכבו כאשר הוא עולה על כבישי הארץ בביטוח חובה, הכיסוי מעניק ביטוחי עבור כל נזק גוף שייגרם לנוסע , נוהג והולך רגל .

ביטוח צד שלישי :
תאונות הן אירוע מאוד לא נעים , גם אם הסתיימו ללא פגיעה בנפש .
נזקים שנגרמו לרכוש צד שלישי יכולים להסתיים בהוצאות כבדות, וחלילה, אף לפגוע במצב הכלכלי של הרשלן .
בשביל זה קיים ביטוח צד שלישי – סוג כיסוי זה ניתן עבור אחריות כלפי צד שלישי , רכוש של צד שלישי למשל : רכב , גדר , או עמוד חשמל היכול להיפגע באמצעות נהיגה ברכב מנועי .
חברת הביטוח נוטלת את האחריות בגין הנזק הנגרם כלפי צד שלישי בלבד .
חשוב לדעת כי בין חברה לחברה קיימים גבולות אחריות המשתנים מבחינת פיצוי הצד השלישי .
כמו כן, בכל אירוע ביטוחי צריך המבוטח לשלם השתתפות עצמית או לחלופין, לקנות סעיף ביטול השתתפות עצמית, בטרם כניסתו לפוליסה .
ביטוח מקיף :
ביטוח זה נועד לתת כיסוי עבור כל נזק ממשי שיכול לפגוע ברכב המבוטח וכולל בחובו כיסוי עבור צד שלישי .
בנוסף , ניתן כיסוי בגין תאונה עצמית , חבלה , גניבה, אש , שריפה – התפוצצות, נזקי טבע , נזקים שנגרמו לרכב בזמן ביצוע גניבה וגם כיסוי עבור צד שלישי .
סוג ביטוח זה הוא המקיף ביותר מבחינת הכיסוי הביטוחי לרכב , זוהי מעטפת מלאה המקנה את מלוא הכיסויים בכל אירוע נזק הנגרם לרכב .
בסוג ביטוח זה, חברת הביטוח נוטלת את ההוצאות בגין נזק שנגרם לרכב ומפצה את המבוטח במקרה של אירוע תוך 30 יום מקבלת המסמך האחרון עפ”י חוק חוזה ביטוח .
ברוזי ביטוחים אנחנו מעניקים לכל פוליסות המקיף, שרותי גרירה ושמשות, רכב חליפי , והגנה משפטית.
חשוב לזכור שבין חברה לחברה קיים שוני בין תקופת אחזקת הרכב החליפי , גבולות אחריות כלפי צד שלישי וגבולות הגנה משפטית.
אנו יודעים להתאים את תנאי הפוליסה לטובת הלקוח במינימום מחיר עם מקסימום הכיסוי הביטוחי.
פירוש פירוט הכיסויים :
כיסוי תאונה עצמית – כל נזק בלתי צפוי שנגרם לרכב המבוטח כגון פגיעה בשער, גדר , עמוד , רמזור וכו’ . אשר לא מעורב בו צד שלישי .
כיסוי גניבה – גניבת הרכב מבעליו ואי מציאת הרכב במשך 30 יום , ועדכון המשטרה עפ”י חוק .
שריפה – נזק שנגרם לרכב עקב שריפה / התלקחות .
נזקי טבע – כל נזק שהוא ללא שליטת האדם כגון : הוריקן , ציקלון ,ברד , גשם ,ברק , או התפרצות געשית.
קביעת תעריפים (פרמיות )
תעריפי ביטוח החובה נקבעים על ידי חברות הביטוח עצמן, אך אלו מוגבלים לתעריף המרבי שקובע המפקח על הביטוח. על פי החוק, תעריפי ביטוח רכב חובה חייבים להסתמך על משתנים שאושרו על ידי המפקח על הביטוח ועל ניתוח סטטיסטי. בענף ביטוח רכב חובה, פועל מתוקף החוק, מפעיל מאגר מידע סטטיסטי, שתפקידו להעריך את עלות הסיכון המבוטח בביטוח חובה, המפעיל מפיק גם דוחות ונתונים נוספים שמשפיעים על עלות הסיכונים בענף. דוחות אלה מתפרסמים באתר אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. התעריפים שקובעות חברות הביטוח נבדקים על ידי המפקח על הביטוח וחייבים את אישורו.
חברות הביטוח קובעות את גובה הפרמיה (עלות הפוליסה) בהתחשב במשתנים הבאים:
נפח המנוע של הרכב המבוטח
כמות כריות אוירברכב המבוטח
גילו ומינו של הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב.
ותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב.
כמות פסילות של רישיון הנהיגה של כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב, בשלוש השנים האחרונות.
מספר תביעות קודמות של כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב, בשלוש השנים האחרונות.
תעריפי ביטוח מקיף
הביטוח המקיף הוא לרוב יקר יותר מביטוח החובה וגובה הפרמיה תלוי במשתנים רבים כגון:
נתוני הנהג (גילו, ותק רישיון הנהיגה, עברו התעבורתי). הפרמיה לנהג צעיר היא לרוב גבוהה בגלל הסיכון הגבוה יחסית לגרימת תאונה.
מספר הנהגים הרשאים לנהוג ברכב
סוג הרכב
סוג הבעלות – רכב פרטי או רכב שכור
רכישת שירותים נלווים כגון: קבלת רכב חלופי בעת טיפול במוסך, שירותי גרירה בעת תקלה ברכב והגנה משפטית לאחר תאונה.
כל ביטוח מקיף כולל השתתפות עצמית של המבוטח בשיעור מסוים במקרה של תביעה. ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר יורד גובה הפרמיה ולהפך .
אפשרויות התשלום–
*ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בתשלומים שווים ללא ריבית. כחלק מהסטנדרט הגבוה שמציבה הסוכנות, וכחלק מהמאמץ שלנו להעניק ללקוחותינו את מיטב התנאים, אצלנו תוכל להתחיל לשלם עבור הביטוח חודש אחרי שהוא כבר בתוקף.