fbpx

השירותים שלנו

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

ביטוח עסקים

ביטוח עסק מכסה על נזקים שעלולים להיגרם לעסק שלך, הן למבנה והן לתכולה, בעקבות

להמשך קריאה

ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא הסכם המקנה הטבה כספית במקרה של פגיעה בגופו של המבוטח, ובעיקר

להמשך קריאה

ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא הנו ביטוח נלווה לעסקת המשכנתא. הביטוח מורכב מביטוח חיים וביטוח מבנ

להמשך קריאה

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הינו הסכם בין חברת הביטוח למבוטח. זהו ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטי

להמשך קריאה

ביטוח רכב

ביטוח רכב מספק מכלול סוגי ביטוח של כלי רכב. בישראל ישנם שני סוגים עיקריים של ביטוח

להמשך קריאה

ביטוח דירה

ביתך הוא לרוב הנכס החשוב ביותר בחייך, כולנו מבינים מה החשיבות של קורת גג. בי

להמשך קריאה