העלאת קבצים

סוגי הקבצים והנחיות שליחה

באפשרותך להעלות עד 3 מסמכים שונים. .
ניתן לשלוח מסמכים מהסוגים הבאים: JPEG,PNG ,JPG ,docx ,Pdf.
יש להקפיד שאיכות הצילום או הסריקה של המסמכים אותם ברצונך להעביר תהיה ברורה באופן
שניתן יהיה לקרוא את המידע.
אם ברצונכם לשלוח מסמכים ע"י צילום בטלפון חכם, אנו ממליצים מאד להשתמש באפליקציה שתבחרו לצילום ויצירת מסמכי PDF,
וזאת על מנת שאיכות הצילומים שתגיע אלינו תהיה גבוהה.אנא בחר מספר קבצים שברצונך לשלוח