עובדים זרים

אף על פי שעובדים זרים אינם תושבי מדינת ישראל, ואינם זכאים לזכויות ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
על המעסיק חלה חובה לרכוש לעובד ביטוח בהתאם לנדרש בסל הבריאות הממלכתי, בכפוף לצו עובדים זרים התשס"א 2001 על חשבונו, בין אם מדובר בעובד הנחשב "חוקי" או לא.
במידה ואתה מעסיק עובד זר והוא יזדקק לטיפול רפואי, חשוב שיקבל את הטיפול הטוב ביותר שיעזור לו להחלים בהקדם ולחזור לעבודה.
במסגרת ביטוח עובדים הזרים שאנו מעניקים, יזכה העובד שלך לכיסויים רפואיים מקיפים.