ביטוח עסקים

ביטוח עסק מכסה על נזקים שעלולים להיגרם לעסק שלך, הן למבנה והן לתכולה, בעקבות אירועים בלתי צפויים שאינם בשליטתנו.

לעסקים שונים יש צרכים ביטוחיים שונים.

פתרונות הביטוח מותאמים לסוג ולצרכים הייחודיים של העסק.
קיימים מגוון פתרונות ביטוח לעסקים; חבויות, רכוש,
תאונות אישיות, אחריות מקצועית, ציוד הנדסי, מטענים ועוד.