ביטוח רכב

ביטוח רכב מספק מכלול סוגי ביטוח של כלי רכב.
בישראל ישנם שני סוגים עיקריים של ביטוחים לרכב:
ביטוח חובה – הוראות החוק מחייבות בביטוח זה.
וביטוח צד שלישי – הניתן עבור אחריות כלפי צד שלישי.

פרטים נוספים