ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא הסכם המקנה הטבה כספית במקרה של פגיעה בגופו של המבוטח, ובעיקר במקרה מותו.

ביטוח חיים מאפשר לשמור על רמת החיים של משפחתך העלולה להיפגע קשות בעת מוות, נכות או אובדן יכולת העבודה וההשתכרות.

פרטים נוספים